Vermogensbeheer & Beleggingsadvies

 

Fountain Capital als uw financieel expert

  

Vermogensbeheer gaat niet alleen om vermogen,
maar vooral om het bereiken van een gewenste financiële
toekomst en vervolgens dat behouden.

Dat beseffen wij als geen ander en daarom bent u bij ons geen nummer,
maar krijgt u alle aandacht die u verdient.
 

 

Dat betekent in de praktijk dat u mag rekenen op:
√ Persoonlijke aandacht: een luisterend oor
√ Beheer op Maat: vermogensbeheerportefeuille aan de hand van uw persoonlijk vermogensplan
√ Heldere kwartaalrapporten over uw portefeuille met inzicht in de haarbaarheid van uw wensen en doelen.
√ Professionele kwaliteit

Stel: U wilt geld beleggen. Maar misschien heeft u geen tijd, kennis of interesse om dit zelf te doen.
Dan voert Fountain Capital het voor u op een
professionele wijze uit. Wij stemmen het vermogensbeheer volledig af
op uw individuele wensen en levensloop. Dit doen wij door naar u te luisteren
en u te leren kennen, want iedereen is anders!

 Hoe gaan we te werk?

  1. Vermogensbeheer op Maat -> het plan is het vertrekpunt. Uw effectenportefeuille stuit hierop aan. 100% effectief en altijd een
    optimale afweging tussen risico en rendement.
  2. Rapportage per kwartaal
  3. Periodiek overleggen wij met u over de bereikte resultaten en de te nemen stappen om uw doelen te bereiken.

 

 

Voor wie bestemd?

Zowel Particulieren, (oud) Ondernemers, DGA’s als Stichtingen zijn bij ons welkom.

Beleggingsanalyse

Op basis van het persoonlijk vermogensplan gecombineerd met onze scenario analyses wordt op een zeer accurate manier de mate van risico
geanalyseerd dat u kan en daarnaast, in emotioneel opzicht, wilt lopen.
Het vaststellen van passende strategische asset allocatie is een belangrijk onderdeel van onze toegevoegde waarde.

De nadruk bij de analyse en asset allocatie ligt op het optimaliseren van het risico van uw beleggingsportefeuille en het genereren
van positief rendement
"absolute return". Ook hebben we de kennis om een duurzame beleggingsportefeuille samen te stellen
die op basis van onze selectie criteria een beter
rendement kan opleveren.

De objectieve en onafhankelijke analyse van effecten en fondsmanagers vormt de basis van de inrichting van uw portefeuille. 
F
ountain Capital maakt gebruik van een consistente screeningsmethodiek om effecten en fondsen te selecteren binnen een
beleggingscategorie, zoals aandelen en vastrentende waarden.
Hierdoor waarborgen wij de kwaliteit van de effecten en zijn de risico's actueel en in beeld.

Bij de aanpak van Fountain Capital is uw financiële situatie en doelstelling de leidraad van ons werk. Het beheer of advies van
uw vermogen is een persoonlijke
aangelegenheid. Dit betekent dat wij u maatwerk kunnen leveren binnen de met u afgesproken
risico kaders en beleggingsdoelstelling. Dankzij onze
onafhankelijkheid zijn wij vrij in de keuzes van beleggingen.

Screeningsmethodiek Fountain Capital