Vermogensregie

 

Fountain Capital als uw regisseur

  

Door regie over uw vermogen bent u in staat om op basis van juiste informatie
bij te sturen om uw vermogensdoelstelling te behalen. 

Het is belangrijk dat uw wensen en toekomstplannen
centraal staan bij de inzet van uw vermogen.
Dit doen we door middel van Vermogensanalyse & Vermogensbegeleiding.

 

Vermogensanalyse: een second opinion op uw vermogenspositie.
We kijken kritisch naar de behaalde resultaten en hoe deze zich hebben ontwikkeld ten opzichte van uw wensen en risicohouding. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Worden uw doelstellingen wel behaald? Is uw risico-perceptie misschien te optimistisch geweest?

Vermogensbegeleiding: uw vertrouwenspersoon en klankbord.
Uw vermogensbeheerder heeft waarschijnlijk nog tientallen of mogelijk honderden andere klanten en neemt daarom wellicht niet altijd de tijd en inzet die uw vermogen verdient.
Daarom is het goed dat wij blijven zorgen dat er aandacht blijft voor uw geld. Wij monitoren de behaalde resultaten, zodat u samen met ons kunt bijsturen.
Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, doen wij een productanalyse. Uiteraard hebt u het laatste woord.

Geïnteresseerd in Vermogensregie?  →