Vermogensregie

 

Fountain Capital als uw regisseur

  

Hierdoor bent u in staat om op basis van juiste informatie
bij te sturen om uw vermogensdoelstelling te behalen. 

Uiteraard nemen we uitgebreid de tijd om uw huidige financiële situatie
in kaart te brengen. Het is belangrijk dat uw wensen en toekomstplannen
centraal staan bij de inzet van uw vermogen.
Dit doen we door middel van Vermogensanalyse & Vermogensbegeleiding.

 

Vermogensanalyse: een second opinion op uw vermogenspositie.
We analyseren uw financiële situatie en nemen hierbij uw vermogen onder de loep. Hierbij spitsen we ons toe op de rol en verantwoordelijkheden van uw vermogensbeheerder. We kijken kritisch naar de behaalde resultaten en hoe deze zich hebben ontwikkeld ten opzichte van uw wensen en risicohouding. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Worden uw doelstellingen wel behaald? Is uw risico-perceptie misschien te optimistisch geweest?

Vermogensbegeleiding: uw vertrouwenspersoon en klankbord.
Wij treden op in uw belang op een groot aantal terreinen, zoals beleggingen, estate planning en fiscaliteit. Wij zitten naast u aan tafel bij onderhandelingen met uw vermogensbeheerder of bank over de inzet van uw vermogen. Uw vermogensbeheerder heeft waarschijnlijk nog tientallen of mogelijk honderden andere klanten en neemt daarom wellicht niet altijd de tijd en inzet die uw vermogen verdient.
Daarom is het goed dat wij blijven zorgen dat er aandacht blijft voor uw geld. Wij monitoren de behaalde resultaten, zodat u samen met ons kunt bijsturen.
Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, doen wij een productanalyse. Uiteraard hebt u het laatste woord.

Geïnteresseerd in Vermogensregie?  →