Rendement

 

 

Onze beleggingsovertuigingen zijn:

√ Het risico en rendement van uw beheerportefeuille sluit aan op uw vermogensplan op de korte en lange termijn

√ Beleggingsbeleid;  kwaliteits-effecten met wereldspreiding, gericht op kansrijke sectoren en
   duurzame Impact thema's voor een hoger dan gemiddeld rendement

√ Scenarioanalyse om de haalbaarheid van het beleid en doelen te bepalen

√ Inzicht en focus helpen om uw financiële doelen en wensen te bereiken

√ Altijd rechtstreeks contact met een vast vertrouwenspersoon-> uw eigen vermogensbeheerder 

√ Lage kosten, direct meer rendement voor u

Elke belegger heeft een eigen financiële positie en toekomstverwachting. Bij ons vindt u daarom geen model-portefeuilles.
Geen standaardisering, maar alleen volledig óp-maat' samengestelde portefeuilles.

Graag geven wij u een indicatie van het rendement van een defensieve, neutrale en offensieve portefeuille per 1 mei 2017.
De naam van de portefeuille geeft een risicomaatstaf weer.
De grafiek laat de gemiddelde jaar-rendementen zien van een drietal voorbeeldportefeuilles.
De drie portefeuilles verschillen in opbouw door het gewicht van de zakelijke waarden: defensief 25%, neutraal 50% en offensief 75%

Wij vertellen u graag meer over onze toegevoegde waarde, beleggingsvisie en rendementen in een persoonlijk gesprek.

Afspraak maken ->