Juridische informatie en Privacy policy

Als u deze website bezoekt en/of gebruikt maakt van deze website dat gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Algemeen

Fountain Capital Advisory BV is een beleggingsonderneming en is in het kader van haar beleggingsdiensten en -activiteiten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoelt in artikel 2.96 van de Wet op het financieel toezicht. Beleggen bij we en in welke vorm ook brengt financiële risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.  

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie op deze website met grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar oordeel van Fountain Capital Advisory BV een juiste weergave is van de stand van zaken te tijde van publicatie van de website , kan Fountain Capital Advisory BV er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft.  Fountain Capital Advisory BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Privacy & Veiligheid

Alle informatie en gegevens welke naar Fountain Capital Advisory wordt/worden gestuurd via de website , via e mail of op andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens de wet.

Fountain Capital Advisory BV heeft de verwerking van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens NOG NIET gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is tevens verantwoordelijke in de zin van deze wet.

Als bezoekers of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Fountain Capital Advisory BV, de door u verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer, financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

U heeft het recht Fountain Capital Advisory BV schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen. 

Toepasselijk recht

Deze website, inclusief disclaimer is gericht tot het Nederlandse publiek.