Uw portefeuille

Inloggen BinckBank                     Inloggen Cliëntenportaal SCOPE

 

BinckBank toegang

BinckBank is een van de grootste onafhankelijke Nederlandse online broker voor beleggers. Zij heeft een bankvergunning. Hierdoor zijn op basis van het
deposito garantiestelsel alle liquiditeiten binnen de huidige regelgeving gegarandeerd tot een bedrag van Euro 100.000,00 per rekening.

BinckBank bestaat uit Retail en Professional services. Professional services is ingericht om partijen zoals Fountain Capital optimaal te kunnen bedienen.
Naast voordelen met betrekking tot de tarieven kunnen wij ook in beleggings- en indexfondsen beleggen die voor Retail cliënten niet beschikbaar zijn.
Ook geeft BinckBank online inzage in uw portefeuille en stelt zij een performancerapportage op.  

Uw portefeuille is te allen tijde via de BinckBank toegang op onze website te volgen. Hier kunnen ook bankafschriften, positie- en mutatieoverzichten
 worden opgevraagd. Ook is de jaaropgave via dit portal online op te vragen.

Scope toegang

De SCOPE KYC Cloud oplossing biedt cliënten en vermogensbeheerders een platform waar, op een gebruiksvriendelijke, efficiënte en veilige manier, de inventarisatie van gegevens van de cliënt kan plaatsvinden benodigd voor het vaststellen en continu bewaken van het risicoprofiel van de cliënt en het boarding proces.

Veiligheid bij faillissement

Wanneer wij failliet zouden gaan vervalt enkel ons advies of beheer over de effectenportefeuille. Uw effecten blijven bij Bankbank staan, of kunnen naar
een bank naar keuze worden overgeboekt. Wij hebben geen eigendomsrecht over uw effectenportefeuille. En wanneer Binckbank failliet gaat, dan heeft
dat eveneens geen gevolgen voor uw belegde vermogen. De beleggingen staan op naam van u en zijn ondergebracht in een apart bewaarbedrijf.
Bij een eventueel faillissement vallen deze buiten de boedel van BinckBank. Dit is in Nederland zo wettelijk geregeld.

Veiligheid BinckBank

De effecten van onze cliënten worden bewaard door BinckBank en ook de transacties worden via hun systeem uitgevoerd. De website en de verbinding
van BinckBank is beveiligd. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen geldbedragen uitsluitend worden overgeboekt naar de door de cliënt vooraf opgegeven
tegenrekening. Wanneer u deze wenst te wijzigen of er een aan toe wil voegen, dan is hiervoor altijd een handtekening noodzakelijk.